2016 - 2018 Admission

 Syllabus-- Download

 Sl No          Name       Admission No 
 1    AASHIMA P         09/2016
 2    AISWARYA P         11/2016
 3    ANJALY N A         15/2016
 4    ANUSREE V M         20/2016
 5    ASWATHI P         06/2016
 6    AYISHA SHIJILI V K         08/2016
 7    DRISHYA N         04/2016
 8    ELIZABETH MWAKA MWANYAE         23/2016
 9    GREESHMA M S         03/2016
 10    MAQBOOL THOUFEEQ T         17/2016
 11    MEGHA O K         05/2016
 12    MISIRIYA T S         02/2016
 13    MUHAMMED RAFI C         19/2016
 14    NIKHIL VIJAY P P         16/2016
 15    PRAVEED K P         12/2016
 16    RAIFUDDEEN P A         25/2016
 17    REJI M P         13/2016
 18    SAHLATH M K         24/2016
 19    SAVAD P P         10/2016
 20    SHAHANA SHERIN K         22/2016
 21    SHAMILI P         01/2016
 22    SONA C         21/2016
 23    SYAMILY K         18/2016
 24    SUPRIYA M C      M Sc/17/2015